[RB:Blog_And_Post_Title]

::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::

[RB:Blog_Title]

زمان جاری : پنجشنبه 01 آبان 1399 - 1:16 قبل از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم
وکیل لواط در اصفهان
تعداد بازدید : 27
nasim77575 آفلاینارسال‌ها : 4
عضویت: 19 /4 /1399
وکیل لواط در اصفهان


اثبات لواط و مجازات آن


طبق تعریف وکیل
لواط در اصفهان
، لواط یک عمل شنیع و ناپسند است که در دین اسلام رد شده است و
از گناهان کبیره می‌باشد و مستند به ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی به هم بستر شدن
دو مرد جهت برطرف کردن غرایز جنسی اطلاق می‌شود و در این عمل آلت تناسلی مرد به
اندازه ختنه گاه و یا بیشتر در مقعد مرد دیگر وارد می‌شود.


راه های اثبات لواط


۱- فاعل و مفعول هرکدام جداگانه چهار مرتبه به این عمل شنیع
اقرار نمایند .


۲- شهادت دادن ۴ مرد که این عمل را مشاهده کرده باشند و شهود
برای شهادت دارای شرایط به شرح :بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن
در موضوع ، نداشتن خصومت با طرفین و یا یکی از آنها ، عدم اشتغال به تکدی ، ولگرد
نبودن باشد که البته این شرایط می بایست توسط قاضی احراز شود ضمن اینکه در صورت
کثرت شهود وحدت موضوع شهادت امری ضروری است و شهادت ها از لحاظ مفاد نیز می بایست یکسان
باشد . شاهد باید از روی قطع و یقین نسبت به موضوع شهادت دهد ضمن اینکه در اثبات اینگونه
جرایم شهادت بر شهادت مؤثر نبوده و جرم لواط با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود .


به موجب ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص شهادت بر
لواط شاهد می بایست حضوری عملی را که لواط با آن محقق می شود را دیده باشد و اگر
شهادت مبتنی بر مشاهدت نباشد و همچنین در صورتی کمجازات مشخص شده برای عمل لواط


لواط از جرایم حدی است و حد لواط برای فاعل در صورتی که عمل
وی به صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط احصانش باشد اعدام است منظور از احصان
عبارت است از آن که مردی همسر دائمی و بالغی داشته باشد و در حالی که همسرش بالغ و
عاقل بوده و از طریق قبل با همسرش در وضعیتی که بلوغ دارد نزدیکی کرده باشد و هر
وقت نیز بخواهد امکان نزدیکی به همین روش را با وی داشته باشد لذا اگر فرد فاعل
لواط دارای شرایط احصان باشد مشخصاً مجازات وی اعدام است که با این وصف زشتی عمل
لواط بیش از پیش هویدا می شود . و البته در غیر از موارد ذکر شده ی فوق حد لواط
برای فاعل صد ضربه ی شلاق است و اینها مجازات هایی است که برای فاعل (کننده کار)
در نظر گرفته شده است و مفعول نیز چنانچه عاقل و بالغ باشد و با رضایت تن به لواط
داده باشد چه در هر صورت وجود احصان یا عدم وجود احصان حد وی اعدام است و در صورتی
که بالغ نباشد او را تعزیر میکنند مگر اینکه به عنف و اکراه به وی تعرض شده باشد.


تعزیر چیست؟


مستند به ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیر مجازاتی است که
میزان و نوع آن در شرع مشخص نشده و حاکم و قاضی آن را تعیین خواهد کرد و شامل
ضربات شلاق، جزای نقدی و یا حبس می‌باشد. لازم به ذکر است ضربات شلاقی که در حکم
تعزیر به محکوم داده می‌شود، حتما باید از تعداد ضربات حد شرعی کمتر باشد، زیرا در
غیر این صورت میتوان همان حد شرعی را انجام داد.


دیگر مجازات های در نظر گرفته شده


۱-چنانچه فاعل و مفعول عاقل و بالغ باشند و با رضایت خود این
کار را کرده باشند برایشان حکم اعدام در نظر گرفته شده است.


۲-در صورتی که فاعل عاقل و بالغ باشد و مفعول به بلوغ نرسیده
باشد برای فاعل اعدام و برای مفعول چنانچه مکره نباشد حکم تعزیر در نظر گرفته شده
است.


۳-اگر هر دو دو طرف نابالغ باشند حکم تعزیر صادر می‌شود مگر اینکه
یکی از آنها اکراه شده باشد .


۴-چنانچه فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد برای فاعل تعزیر و
برای مفعول حکم اعدام صادر می‌شود.


موسسه حقوقی حامد امیری بهترین
وکیل لواط در اصفهان
، با تلاش و
پشتکار بسیار به بررسی مشکلات مراجعین گرامی می پردازند و در پیگیری پرونده های در
اختیار خود نهایت تلاش و سرعت را به کار می گیرد تا بتوانند در راه اجرای عدالت
کارگشا باشد . شما میتوانید برای همه مشکلات حقوقی و کیفری خود مانند جرم لواط از
طریق سامانه آنلاین سایت اقدام کنید و تمامی سوالات خود را به صورت حضوری و غیر
حضوری مطرح نموده و در مسیر موازین قانونی روال کاری خود را پیش ببرید . شهود به
عدد لازم (چهار شاهد مرد) نرسند شهادت در خصوص لواط ، قذف محسوب می شود و طبیعتاً
موجب حد است .


شایان ذکر است به افرادی که وسیله ارتباط نامشروع میان دو
نفر را فراهم مینمایند قواد گفته می‌شود قوادی به حکایت قانون به هم رساندن دو یا
چند نفر برای زنا و یا لواط است و البته حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در
غیر از این صورت مستحق تعزیر به میزان ۳۱ تا ۷۴ ضربه ی شلاق و حبس تعزیری درجه شش
می باشد البته حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه ی شلاق است و برای بار دوم علاوه بر شلاق
مذکور به عنوان حد تبعید تا یکسال نیز پیش بینی شده است که تعیین میزان آن با مرجع
قضائی است و برای زن فقط ۷۵ ضربه ی شلاق است همچنین کسی که دو یا چند نا بالغ را
برای زنا یا لواط به هم برساند موستجب حد نیست و به تعزیر از نوع ۳۱ تا ۷۴ ضربه
شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود .


توبه لواط کننده


در صورتی که فرد لواط کننده قبل از اثبات جرم توبه نماید و
ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد و در صورتی که توبه ی
مرتکب پس از اثبات جرم باشد دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه ی قضائیه
از مقام رهبری در خواست نماید . شایان ذکر است چنانچه جرم لواط عنف با اکراه و یا
با اغفال بزه دیده انجام گیرد مرتکب در صورت توبه یا سقوط مجازات به حبس یا شلاق
تعزیری درجه ی ۶ یا هر دو آنها محکوم می شود همچنین در توبه اصلاح و ندامت وی باید
احراز گردد و به ادعای مرتکب احراز نمی شود و اگر ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه
کرده سقوط مجازات و تخفیفات لغو و مجازات اجرا می شود .


عدم دخول در لواط


در صورتی که در لواط دخول انجام نگردد و مانند تفخیذ یا میان
دو باسن باشد برای هر دو طرف ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و در اجرای این
حکم میان محصن و غیر محصن کافر و مسلمان تفاوتی وجود ندارد .


احصان


یعنی مردی که همسر دائمی داشته باشد و در حالی که عاقل و
بالغ بوده و با همسر خود جماع (نزدیکی) کرده است و هر زمان که بخواهد امکان جماع
با همسر خود را داشته باشد.


تفخیذ


تفخیذ یک عمل جنسی است که بین دو مرد صورت می گیرد . مطابق
با ماده۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تفخیذ عبارت است از قراردادن اندام تناسلی مرد بین
ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکردیگر.


احکام مربوط به ازدواج لواط کننده


مطابق با ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی اگر فردی با پسری عمل ناپسند
لواط را انجام دهد نمیتواند با مادر،خواهر یا دختر آن شخص ازدواج نماید .


اگر فردی با مادر، خواهر یا دختر کسی ازدواج کند و بعد از
ازدواج با آن فرد لواط کند آن‌ها بر او حرام نمی‌شوند.


هم جنس گرایی انسان مذکر به موجب قانون در غیر از موارد
لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملاسمه به نحو شهوت موجب مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق
تعزیری درجه شش می باشد .


موسسه وکالتی حامد امیری با ارائه بهترین خدمات وکالتی
اصفهان به شما کمک می نماید برای امور حقوقی ، کیفری ، تجاری ، ارثی ، اداری تخصصی
ترین مشاوره حقوقی را دریافت نموده و در این خصوص آماده ی قبول وکالت از شما مراجعین
گرامی می‌باشد. حامد امیری وکیل
لواط اصفهان
به صورت حضوری و غیر حضوری آماده ی دفاع از حقوق شما می باشد .
شما می توانید از طریق راه های مندرج در سایت نسبت به اخذ نوبت جهت مشاوره ی حضوری
یا غیر حضوری اقدام نمایید .


منبع: https://hamedamiri.net/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
شنبه 21 تیر 1399 - 09:07
وب کاربر ارسال پیام نقل قول تشکر گزارش


برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


moisrex