نام های اعضای بدن انسان در قرآن

وبسایت تفریحی کـــولـاکــ91 | K o O l A k 9 1

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن

 

به نام خدا

نام های اعضای بدن انسان در قرآن

1- أذقان:ج.ذَقَن،چانه،زنخ

2- اُذُن:گوش

3- أعقاب:ج.عَقِب،پاشنه ها

4- أعیُن:ج.عین،چشم ها

5- أفواه:ج.فُوه، دهان ها

6- الأرحام:ج.رَحِم،زهدان ها

7- الأعناق:ج.عُنق،گردن ها

8- الأنامِل:ج.أنملة،انگشتان

9- أمعاء:ج.مِعاء،روده ها

10- أَنف:بینی

برای خواندن ادامه ی متن به ادامه ی مطلب بروید...

 

 

11- أرجُل:ج.رِجل،پاها

12- أصابع:ج.إصبع،انگشتان

13- أصلاب:ج.صلب،پشت ها

14- أفئِدة:ج.فؤاد،دل ها

15- أیدی:ج.ید،دست ها

16- بطن:شکم،ج.بُطون

17- بَنان:سرانگشتان

18- جُلود:ج.جِلد،پوست

19- جید:گردن

20- حَبل الوَرید:رگ گردن

21- حُلقوم:نای،گلو

22- حَناجِر:ج.حنجره،نای گلو

23- خُرطوم:بینی

24- دَم:ج.دماء،خون

25- رأس:ج.رُؤوس

26- رَقبة:گردن

27- سَوءة:عورت

28- شفة:لب

29- صدر:سینه،ج.صدور

30- ظُفُر:ناخن

31- ظَهر:پشت،ج.ظهور

32- عَضُد:بازو

33- عِظام:ج.عَظم،استخوان ها

34- عُنُق:گردن

35- قلب:دل

36- کَعبَین:دو قاب،دو کعب

37- لِحیة:ریش

38- ناصِیة:موی جلوی پیشانی،ج.نواصی

39- وَتین:رگ جان،شاهرگ

40- وَرید:رگ

بعد از خواندن نظر فراموش نشه...

لایک فراموش نشه...

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش